Rada Rodziców


Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców ustalonej na rok szkolny 2017/2018:

Wysokość składki uzależniona jest od ilości dzieci, z danej rodziny, uczęszczających do SP 7 i wynosi:

na 1 dziecko - 40 zł

na 2 dzieci - po 30 zł

na 3 dzieci - po 20 zł

na 4 i więcej dzieci - po 10 zł


Wpłaty na Radę Rodziców mogą być dokonywane:

- jednorazowo do 30 I 2018 r.

lub

- w dwóch ratach :

I rata - ½ kwoty do 30 I 2018 r.

II rata - ½ kwoty do 30 IV 2018 r.


Wysokość składki ma charakter orientacyjny, ostateczna jej wysokość i termin wpłaty uzależnione są od indywidualnych decyzji rodziców uczniów.

Wpłat można dokonywać u skarbników „Trójek klasowych”, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców.


Fundusz świetlicowy


Wysokość miesięcznej składki na Fundusz świetlicowy (dla dzieci uczęszczających na świetlicę w roku szkolnym 2017/2018)

Wysokość składki uzależniona jest od ilości dzieci, z danej rodziny, uczęszczających do SP 7 i wynosi:

na 1 dziecko - 15 zł

na 2 dzieci - po 10 zł

na 3 i więcej dzieci - po 7 zł

Wysokość składki ma charakter orientacyjny, ostateczna jej wysokość i termin wpłaty uzależnione są od indywidualnych decyzji rodziców uczniów.

Wpłat na Fundusz świetlicowy należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Rady Rodziców!


Informacje dotyczące wpłat na konto:

Dane konta bankowego:

SKO Konto dla Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Gen. Bema 66, 87-100 Toruń

PKO BP S.A.

nr rachunku: 29 1020 5011 0000 9102 0258 8754


 W tytule wpłaty prosimy o podanie:

imienia i nazwiska ucznia

klasy

symbolu składki

RR – dla składki na Radę Rodziców

FS – dla składki na Fundusz świetlicowy


W przypadku dokonywania wpłaty zbiorczej również należy podać w tytule wpłaty wyżej wymienione informacje (dla każdego ucznia)!

Nie podanie w tytule wpłaty powyższych informacji uniemożliwi prawidłowe zaksięgowanie składek.