Ogłoszenia Rady Rodziców.

Rada Rodziców 


Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców ustalonej na rok szkolny 2015/2016:


Wysokość składki uzależniona jest od ilości dzieci, z danej rodziny, uczęszczających do SP 7 i wynosi:

* na 1 dziecko - 40 zł
* na 2 dzieci - po 30 zł
* na 3 dzieci - po 20 zł
* na 4 i więcej dzieci - po 10 zł


Wpłaty na Radę Rodziców mogą być dokonywane:
- jednorazowo do 30 XI 2015 r.
lub
- w dwóch ratach :
I rata - ½ kwoty do 30 XI 2015 r.
II rata - ½ kwoty do 30 IV 2016 r.


Wysokość składki ma charakter orientacyjny, ostateczna jej wysokość i termin wpłaty uzależnione są od indywidualnych decyzji rodziców uczniów.

Wpłat można dokonywać u skarbników „Trójek klasowych”, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców.

 

 Fundusz świetlicowy


Wysokość miesięcznej składki na Fundusz świetlicowy (dla dzieci uczęszczających na świetlicę w roku szkolnym 2015/2016)


Wysokość składki uzależniona jest od ilości dzieci, z danej rodziny, uczęszczających do SP 7 i wynosi:

* na 1 dziecko - 15 zł
* na 2 dzieci - po 10 zł
* na 3 i więcej dzieci - po 7 zł


Wysokość składki ma charakter orientacyjny, ostateczna jej wysokość i termin wpłaty uzależnione są od indywidualnych decyzji rodziców uczniów.

 

Wpłat na Fundusz świetlicowy należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe Rady Rodziców!


Informacje dotyczące wpłat na konto:


Dane konta bankowego:

SKO Konto dla Rady Rodziców
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Gen. Bema 66, 87-100 Toruń

PKO BP S.A.
nr rachunku: 29 1020 5011 0000 9102 0258 8754

 

W tytule wpłaty prosimy o podanie:
imienia i nazwiska ucznia
klasy
symbolu składki
RR – dla składki na Radę Rodziców
FS – dla składki na Fundusz świetlicowy

W przypadku dokonywania wpłaty zbiorczej również należy podać w tytule wpłaty wyżej wymienione informacje (dla każdego ucznia)!

Nie podanie w tytule wpłaty powyższych informacji uniemożliwi prawidłowe zaksięgowanie składek.