REGULAMIN KONKURSU: Przyroda w obiektywie


1. CELE

 • Zaprezentowanie przyrody w formie zdjęcia

 • Rozwój umiejętności technicznych wśród dzieci i młodzieży

 • Poznawanie przyrody

 • Szukanie zjawisk fizycznych, zwierząt w otaczającym nas świecie

2. ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Bema i Morcinka

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6 - 9 lat, klasa 0 - III - szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne

 • 10 - 11 lat, klasa IV - VI - szkoła podstawowa

 • 12 - 16 lat, klasa VII szkoły podstawowej - III Gimnazjum

 • Kategorie:

a) zwierzęb) zjawisko fizyczne

 • Zasady

 • zdjęcie w formacie 15x21, może być większe

 • zwierzę (ptak, owad) - co przestawia fotografia, krótki opis charakterystyki, kto  jest na zdjęciu, gdzie można spotkać, gdzie żyje, co jeszcze?

 • zjawisko fizyczne - jakiego zjawisko przedstawia fotografia,  krótki opis fizyczny tego zjawiska (wyjaśnienie fizyczne)

Każdy z uczniów (lub para) może przekazać po 1 zdjęciu.

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

4. OCENA

- w szkole podstawowej na ul. Morcinka do pani Lidii Rebain lub pani Małgorzaty Padyjasek  (przydałby się ktoś na Bema)

UWAGI

 • praca powinna zawierać zdjęcie oraz opis wyjaśniający, musi być podpisana; imię, nazwisko, wiek, klasa

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie Przewodnicząca z-ca dyrektora

Członkowie: Lidia Rebain, Małgorzata Padyjasek, kto jeszcze?;

Co będzie podlegało ocenie:

 • pomysł

 • poprawne wyjaśnienie

 • zdolności fotograficzne

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

5. TERMINY

prace można wykonywać w terminie:  20.06.2018 - 05.10.2018

prace z wyjaśnieniem  można składać w terminie 06.10.2018 - 30.10.2018

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Najlepsze prace zostaną powieszone na korytarzu szkolnym lub w salach przyrodniczych

7. NAGRODY 

Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Uczniowie otrzymają dyplomy, upominki rzeczowe i pozytywne uwagi z zachowania.