Sztafeta z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

 

Przed nami kolejne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja. Od strony sportowej, podobnie jak w zeszłym roku proponujemy sztafetowe biegi przełajowe, które odbędą się  w lasku obok hali sportowej przy ul. Bema w dniu 26.04 br. na 6 i 7 godzinie lekcyjnej. W zawodach biorą udział klasy 2 i 3 gimnazjum.

Wszystkie klasy, z pomocą wychowawców, wystawiają drużyny sześcioosobowe -  minimum 2 dziewczyny + chłopcy uzupełnienie do 6 zawodników. Klasy terapeutyczne mogą wystawić wspólną drużynę (oczywiście na poziomach).

Obowiązuje strój sportowy odpowiedni do pory roku .

Każdy zawodnik będzie miał do pokonania trasę ok. 400-500m.

W przypadku braku zawodników : można dobrać kolegę lub koleżankę z innej klasy, pod warunkiem, że nie reprezentuje ona swojej klasy podczas sztafety.

Z biegu wykluczeni są: uczniowie mający jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne(oficjalnie zgłoszone lub nam znane).

Nagrodą za I miejsce jest puchar przechodni dla klas II oraz III, oraz punkty przyznawane  dla klasy w ramach szkolnego programu ,, Klasa na medal”.

Poza uczestnikami biegu, pozostali uczniowie klas gimnazjalnych kibicują wykorzystując przygotowane na tę okazję transparenty, hasła, okrzyki. Kibicowanie także podlega ocenie i punktacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytania kierować do organizatorów biegu tj. nauczycieli wych. fizycznego.

Zbiórka przed sztafetami o godz 12.45 na boisku szkolnym gdzie nastąpi oficjalne otwarcie

i przemarsz pod opieką nauczycieli/wychowawców na miejsce zawodów.

 Ze sportowym pozdrowieniem  katedra wychowania fizycznego ;)


KONKURS Z J. ANGIELSKIEGO

MOGALO 

 

Zapraszamy uczniów klas V – VII oraz klas gimnazjalnych do udziału w konkursie UNDERSTAND organizowanym przez organizację Mogalo. Konkurs odbędzie się 22.03.2018 r.  

Konkurs sprawdza umiejętność rozumienia języka angielskiego ze słuchu. Podczas zawodów odbywających się w szkole, uczeń ma do odsłuchania i rozwiązania 24 zadania o różnym poziomie trudności. Udziela w nich odpowiedzi w formie wybrania 1 z 5 proponowanych odpowiedzi. 

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej:

http://mogalo.pl/konkurs_understand

Można tam również sprawdzić swoją wiedzę wykonując zadania z konkursów z lat ubiegłych.

KOSZT KONKURSU TO 9 zł

PŁATNE W DNIU KONKURSU

(płacą tylko osoby, które na konkursie się pojawią)

UCZESTNICY PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ SŁUCHAWKI ORAZ SMARTPHONY/ TABLETY/ LAPTOPY, NA KTÓRYCH ROZWIĄZYWAĆ BĘDĄ ZADANIA

ZAPISY NA KONKURS DO DNIA 12.03.2018

 

Model Układu Słonecznego 

W związku z nadaniem szle imienia M. Kopernika w szkole został ogłoszony konkurs pt. "Model Układu Słonecznego" skierowany do wszystkich uczniów w następujących kategoriach wiekowych:
6 - 9 lat, klasa 0 - III - szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne
10 - 11 lat, klasa IV - VI - szkoła podstawowa
12 - 16 lat, klasa VII szkoły podstawowej - II i III Gimnazjum

Celem jest namalowanie bądź wykonanie modelu przestrzennego Układu. Może to być

 • rysunek, plakat, malarstwo 
 • rzeźba przestrzenna

 • technika wykonania dowolna
 • wielkość pracy dowolna
 • praca powinna być podpisana; imię, nazwisko, wiek, klasa

 Co będzie podlegało ocenie:

 • staranność wykonania modelu
 • praca wykonana własnoręcznie
 • prawidłowe odwzorowanie Układu Słonecznego ( np. wielkość planet)
 • pomysłowość, kreatywność.


Kartka z pamiętnika z Kopernika


Informujemy o Międzyszkolnym Konkursie Literackim "Kartka z pamiętnika z Kopernika" adresowanym do uczniów klas IV-VII. Zadaniem uczniów jest wcielenie się w rolę Mikołaja Kopernika i napisanie samodzielnej pracy literackiej opowiadającej o dokonaniach słynnego astronoma, patrona naszej szkoły w narracji pierwszoosobowej (pamiętnikarskiej). Maksymalna ilość stron to 2 strony maszynopisu w formacie A4, czcionka Times New Roman 14 pkt. Termin dostarczenia pracy nauczycielowi poloniście to 5.02.2018.

Kartka z pamiętnika Kopernika - regulamin

 Serdecznie zachęcam do udziału!


 

W ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu 05 – 09.02.2018


 1. Konkurs klasowa gazetka ścienna „Szanuję siebie i innych w Sieci”

 • konkurs skierowany do uczniów klas 1 – 3
 • technika dowolna (dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów) gazetkę wykonują uczniowie
 • gazetka musi być wykonana przez uczniów
 • termin: 08.02.2018
 • ocenie podlegać będzie:

          a) zgodność z tematem

          b) pomysłowość, oryginalność

          c) estetyka wykonania gazetki

          d) widoczny wkład pracy


 1. Konkurs na plakat „Szanuję siebie i innych w Sieci”

 • konkurs skierowany do uczniów klas 4 – 6 
 • format pracy A3
 • technika dowolna (bez materiałów sypkich)
 • plakat musi być wykonany samodzielnie
 • termin oddania plakatu: 05.02.2018
 • plakaty należy oddawać wychowawcom klas, którzy przekazują prace pedagogom (budynek szkoły ul. Morcinka)
 • ocenie podlegać będzie:

               a) kompozycja plakatu

          b) zgodność z tematem (kultura szacunku w Sieci np. cyberprzemoc, hejt, ksenofobia, bezpieczeństwo danych, wirusy, uwodzenie dzieci w Internecie itp.)

               c) oryginalność pomysłu

               d) estetyka wykonania


 1. Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Szanuję siebie i innych w Sieci”

 • konkurs skierowany do uczniów klas 7 i oddziałów gimnazjalnych
 • prezentacja powinna składać się z minimalnie z 10, maksymalnie 20 slajdów, na których musi znaleźć się: tytuł pracy, bibliografia, autor + klasa, grafika, tekst
 • prace należy zapisać na płytach CD
 • termin oddania prezentacji: 02.02.2018
 • prezentacje należy oddawać wychowawcom klas, którzy przekazują prace pedagogom
 • ocenie podlegać będzie:

              a) kompozycja prezentacji

      b) zgodność z tematem  (kultura szacunku w Sieci np. cyberprzemoc, hejt, seksting, ksenofobia, bezpieczeństwo danych, wirusy, uwodzenie dzieci w Internecie itp.)

              c) oryginalność pomysłu

              d) estetyka wykonania

              e) czytelność/przejrzystość zamieszczonych informacji


 1. Turniej międzyklasowy „Szacunek w Sieci” – 07.02.2018 – 5 godzina lekcyjna (11.40 – 12.25) 

- w Turnieju biorą udział uczniowie klas 5- 7

- w Turnieju bierze udział zespół składający się z trzech przedstawicieli danej klasy

- zadania turniejowe związane będą z tematyką tegorocznego hasła DBI „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

- formy zadań: rebusy, krzyżówka z hasłem, prawda – fałsz, puzzle, dopasuj w pary,

- każdy zespół przygotowuje podczas Turnieju  2 minutową scenkę przedstawiającą, jak reagować kulturalnie, ale stanowczo na niewłaściwe zachowania łamiące kulturę szacunku w Sieci.


 1. Debata  “Czy mam realny wpływ na to, by tworzyć kulturę szacunku w sieci” oddziały gimnazjalne – 06.01.2018.

 • w debacie biorą udział chętne osoby

 • zgłoszenia udziału w debacie do piątku godz. 11.00 do polonistów.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO“FOX”

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 27 LUTEGO 2018 r.


KATEGORIE:

- KITTENS : KLASY III – IV

- BUNNIES : KLASY V – VI

- DUCKS : KLASY VII i II gimnazjum

 

Do konkursu należy:

Przeczytać krótką lekturę (wydawnictwa MMpublications)

- Kittens – „Rumpelstitskin”

- Bunnies – „Odyssey”

- Ducks – “Black Beauty”

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wczesniej tematyce):

Kittens: Forest Animals

Bunnies: Forest Life

Ducks: Environment Protection

 

Szczegółowe informacje oraz testy z poprzednich lat na stronie internetowej konkursu : https://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna (lub wpisując hasło „konkurs FOX” w wyszukiwarce Google.pl)

 

Terminy i miejsca przeprowadzania etapów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

dla uczniów szkół podstawowych

  

 

ETAP

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

 

etap I – szkolny

 

17 listopada 2017r.

(piątek)

 

10.00

szkoła uczestnika

 

etap II – rejonowy

 

3 lutego 2018 r.  (sobota) 

 

 

10.00

 

Szkoła Podstawowa nr 3  ul. Legionów 210  87-100 Toruń

etap III – wojewódzki

 

21 kwietnia 2018 r. (sobota) 

 

 

10.00

 

Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2 85-092 BydgoszczLiga Zadaniowa - etap rejonowy


Etap drugi – rejonowy składa się z trzech oddzielnych spotkań konkursowych. W roku szkolnym 2017/2018 terminy spotkań etapu rejonowego zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów są następujące:

18.11.2017 r.

20.01.2018 r.

7.04.2018 r.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 10.00.

Czas rozwiązywania zadań w trakcie każdego ze spotkań wynosi 90 minut.

Do każdego ze spotkań etapu rejonowego opracowane są zadania przygotowawcze. Zadanie te będą umieszczane tylko na stronie internetowej konkursu. Zadania przygotowawcze do I spotkania zamieszczone zostaną na stronie internetowej po dniu 10.10.2017 r. W każdym zestawie zadań przygotowawczych dla klasy VII SP oraz klasy II gimnazjum wskazane są dodatkowe zadania przygotowawcze do etapu wojewódzkiego powiązane z aktualną tematyką. Zadania konkursowe przygotowane są przez Komitet Organizacyjny na podstawie zadań przygotowawczych. W trakcie każdego z tych spotkań uczeń rozwiązuje zestaw sześciu zadań konkursowych w formie pisemnej. Po zakończeniu etapu rejonowego Komitet Organizacyjny, zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, ustala listy zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżnionych. Zdobywcy I i II miejsca w konkursie klas VII SP oraz klas II gimnazjum, którzy uzyskają co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, są zakwalifikowani do etapu finałowego – wojewódzkiego.

 Konkursy wojewódzkie


Zapraszamy wszystkich uczniów, w których drzemie dusza aktora, poety lub pisarza do wzięcia udziału w dwóch wojewódzkich konkursach.

 1. Konkurs Literacki „Urzeczenia”.

Należy napisać wiersz lub tekst prozą na temat Bydgoszczy lub jej okolic albo też twórczości bądź postaci Tadeusza Nowakowskiego.

 1. Konkurs Recytatorski Prozy Tadeusza Nowakowskiego.

Drodzy uczniowie!

Nie wiecie, kim był Tadeusz Nowakowski? Zapytajcie Waszych polonistów – czekamy na Was. Zastanawiacie się, czy dacie radę? Z pewnością! Bo jak nie Wy, to kto?

    Wszelkich informacji dodatkowych o konkursach udzielają poloniści. Na  zgłoszenia chętnych do udziału w konkursach czekamy do 5 listopada.Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
Matematyka w obiektywie


Na stronie http://mwo.usz.edu.pl/ znajduje się regulamin i inne szczegółowe informacje na temat konkursu.

Pomocna może się okazać prezentacja lub ulotka


Każdy uczeń siódemki wie, jak przed uzależnieniem bronić się!


Ogłaszamy szkolny konkurs na najlepszą gazetkę ścienną dotyczącą uzależnień pod hasłem "Każdy uczeń siódemki wie, jak przed uzależnieniem bronić się!". Każda klasa w swojej klasopracowni przygotowuje gazetkę ścienną dotyczącą profilaktyki uzależnień. Najciekawsze, najbardziej oryginalne i samodzielnie przygotowane gazetki z wymyślonym hasłem promującym życie bez uzależnień zostaną nagrodzone. Wyłonienie zwycięzców i podsumowanie konkursu 30-31.10.17.
Pedagodzy.


Logo szkolnej telewizji

Z okazji nadchodzącego Dnia Technologii ogłaszamy konkurs na logo naszej szkolnej telewizji TV721! Szczegóły w załączonym regulaminie. Graficy, do dzieła!