Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (termin egzaminów gimnazjalnych)
  • 2 maja 2018 r. (środa)
  • 1 czerwca 2018 r. (piątek)