Zebrania z rodzicami oraz wywiadówki odbywają się o stałych porach:

klasy I - IV o godz. 17:00 w budynku przy ul. Bema

klasy V - VII i gimn. o godz. 18:00 w budynku przy ul. Morcinka

zgodnie z harmonogramem:

 

Typ spotkania

Główne zadania

Termin

Odpowiedzialni

zebranie

 

 

7.09.2017r.

wychowawcy

 

 

RR

 

11.09.2017r.

przewodniczący RR, dyrektor

zebranie

 

9.11.2017r.

wychowawcy

konsultacje

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst oraz naganną/nieodpowiednią oceną z zachowania

13.12.2017r.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

 

zebranie

 

Informacja pisemna  o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

3.01.2018r.

wychowawcy

 

wywiadówka

 

18.01.2018r.

wychowawcy

zebranie

 

1.03.2018r.

wychowawcy

zebranie

 

12.04.2018r.

wychowawcy

konsultacje

 

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst oraz naganną/nieodpowiednią z zachowania

22.05.2018r.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

zebranie

 

 

Informacja pisemna  o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

5.06.2018r.

wychowawcy

wywiadówka

 

20.06.2018r.

wychowawcy

RR

 

czerwiec 2018r.

dyrektor

W przypadku zmiany terminu lub godziny spotkania,  rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji.