Hymn SP7 im. Mikołaja Kopernika

 Słowa Kazimierz Żarski, 2017, muzyka Joanna Fojt

 

Będziemy w Słońce patrzeć śmiało,

Będziemy rosnąć Polsce wierni,

By kraj rozsławić w świecie całym,

By ruszyć Ziemię – jak Kopernik.

 

Będziemy uczyć się z zapałem,

Poznawać chemię i fizykę,

By w naszych sercach pozostało

Wspomnienie szkoły Kopernika.

 

Choć młodość nasza prędko minie

I każdy pójdzie w inną stronę,

To z serc gorących myśl popłynie:   2x

Kopernik naszym jest patronem.