logo2.png [300x225]

Nasza szkoła należy do sieci szkół odkrywców talentów oraz uczestniczy w projekcie Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Prowadzimy systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych i dzięki zaangażowaniu i pracy nauczycieli zdobyliśmy w 2013 r. tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Projekt rozpoczął się 1 lutego 2010r.  W jego realizację zaangażowani są m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ucznia zdolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności.

Więcej informacji na temat projektu:

http://www.ore.edu.pl