Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

 • pomoc w nauce
 • kształtowanie postaw moralno – społecznych
 • wyrabianie nawyków zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu. 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

odrabianie zadań domowych

Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Rozwijają także zainteresowania czytelnicze.

rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Uczestnicy świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawca stara się kształtować poprzez ciekawe formy spędzania wolnego czasu i propozycje różnorodnych zabaw i zajęć:

 • zajęcia plastyczne
 • muzyczne z elementami muzykoterapii
 • ruchowe
 • gry i zabawy towarzyskie
 • zabawy sensoryczne
 • quizy
 • kalambury
 • zajęcia komputerowe
 • projekcje filmów

 

W galerii można obejrzeć, jak w czasie wolnym uczniowie wspólnie bawią się i relaksują:

krztamy_si_w_kuchni1.jpg [300x168]


projekcja_spektaklu.jpg [300x400]

zabawa i relaks w świetlicy

 
Uczniowie uczestniczący w różnych formach zajęć:
tor_przeszkd.jpg [300x225]
 
zabawy_z_chust_animacyjn.jpg [300x168]


zajcia_w_sali_komputerowej.jpg [300x225]

 
mecz_piki_nonej1.jpg [300x168]

Spotkania z człowiekiem z pasją - p. Paula Dutko

Warsztaty robienia kartek świątecznych

 W piątek 28 listopada 2014 r. wróżka"Bajżenka" przepowiadała dzieciom świetlaną przyszłość. Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii:


Świetlica dysponuje szeregiem pomocy do gier i zabaw oraz sprzętem audiowizualnym.
Eksponujemy nasze prace w formie gazetek ściennych i wystaw:

walentynki.jpg [300x225]
 
wystawa_prac_konkursowych.jpg [300x225]