Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

 • pomoc w nauce
 • kształtowanie postaw moralno – społecznych
 • wyrabianie nawyków zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu. 

wp_20151012_013.jpg [300x168]

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

wp_20151006_019.jpg [300x168]

Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Rozwijają także zainteresowania czytelnicze.

Uczestnicy świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawca stara się kształtować poprzez ciekawe formy spędzania wolnego czasu i propozycje różnorodnych zabaw i zajęć:

wp_20150918_002.jpg [300x168]

 • zajęcia plastyczno - techniczne - galeria
 • muzyczne z elementami muzykoterapii - galeria
 • ruchowe i rytmiczne - galeria
 • gry i zabawy towarzyskie
 • zabawy sensoryczne
 • quizy
 • kalambury
 • zajęcia komputerowe - galeria
 • projekcje filmów

 

wp_20150929_021.jpg [300x168]

 

zabawy_z_chust_klanza.jpg [300x168]