Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w zerówce:

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Joanna Skibińska- Pączek i pani Anna Wojciechowska;

Zajęcia terapii pedagogicznej- prowadzi pani Anna Studzińska- Czyszka;

Współpraca z pedagogiem szkolnym- panią Joanną Skibińską- Pączek w zakresie realizaci programów profilaktycznych.


Zdjęcia z zajęć w zerówce można obejrzeć w naszej galerii.


Projekty realizowane w zerówce

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci, stosujemy standarty programu "Chronimy Dzieci".

W zerówce jest realizowany projekt "Jak rozmawiać z dziećmi o Aids?". Więcej informacji znajduje się w zakładce:  Projekty realizowane w szkole - CERTYFIKATY.

W miesiącu lutym i marcu uczniowie klasy "0" biorą udział w projekcie eTwinning

W zerówce realizowany jest program  Program Promocji Zdrowia Wśród Toruńskiej Młodzieży.

Uczniowie klasy 0 biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Lekki tornister".

W miesiącu lutym klasa 0 bierze udział w akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu

Projekt "Przedszkola Elany", piłka nożna.

 

Metoda projektu "Prehistoria ważna sprawa, to nauka i zabawa"

Metoda projektu łączyła treści programowe wychowania przedszkolnego, historyczne i językowe. Realizowana była przy współudziale nauczyciela języka angielskiego- pani Justyny Masilunas oraz nauczyciela historii- pani Anny Krygier.