Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00 - 17.00 z przerwą, gdy dzieci przebywają na lekcjach.

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2017/2018


7:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci. Gry zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism, książek, lektur własnych. Sprawdzanie i uzupełnianie braków w pracy domowej.

8:00 – 9:00   Sprawdzanie i uzupełnianie braków w pracy domowej. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania.

 11:30 – 14.00 Zajęcia relaksacyjne, integracyjne, zabawy na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej, nauka własna, odrabianie prac domowych pod opieką i z pomocą nauczyciela, różne formy pracy z tekstem.

14.00 – 15.00 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z planem pracy.

* Raz w miesiącu odbywają się cykliczne zajęcia tematyczne: przyrodnicze, muzyczne, teatralne, filmowe.

 15:00 – 17:00  Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela , ciche czytanie książek i prasy dziecięcej, korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji, rozwiązywanie zagadek i rebusów, ćwiczenia ortograficzne, łamigłówki matematyczne, słuchanie muzyki, swobodne zabawy na placu zabaw, oglądanie filmów i bajek, słuchanie audiobooków, zajęcia rozwijające zainteresowania, zabawy dowolne, porządkowanie sali po zajęciach.

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności  dzieci.

 

Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

 • pomoc w nauce
 • kształtowanie postaw moralno – społecznych
 • wyrabianie nawyków zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu.

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Spędzanie czasu w świetlicy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Rozwijają także zainteresowania czytelnicze.

Uczestnicy świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które wychowawca stara się kształtować poprzez ciekawe formy spędzania wolnego czasu i propozycje różnorodnych zabaw i zajęć:

 • zajęcia plastyczno - techniczne 
 • muzyczne z elementami muzykoterapii 
 • ruchowe i rytmiczne
 • gry i zabawy towarzyskie
 • zabawy sensoryczne
 • quizy
 • kalambury
 • zajęcia komputerowe
 • projekcje filmów