Kadra

Iwona Fechner Sędzicka

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor

Beata Achenbach

Funkcja: Nauczyciel

Wicedyrektor

Aneta Augustynowicz

Funkcja: Nauczyciel

Hanna Borucka

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Budzyńska

Funkcja: Pedagog

Lucyna Buśkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Chwiałkowska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Czyż

Funkcja: Nauczyciel

Leszek Dąbrowski

Funkcja: Nauczyciel

Beata Derkowska

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Dmowska

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Dymek

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Fiałek-Rosińska

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Filipowicz

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Fojt

Funkcja: Nauczyciel

Janusz Grosanc

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Grzelak

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Górlicka

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Jagieła

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Jagiełka

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Janka-Ciesielska

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Jaromirska

Funkcja: Nauczyciel

koordynator świetlicy

Katarzyna Jewtuch

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Jobczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Jurkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Kamińska

Funkcja: Nauczyciel

Izabela Kamińska-Smolarek

Funkcja: Nauczyciel

Jolanta Karczewska-Mełnicka

Funkcja: Nauczyciel

Marta Klabun

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Klonowska-Bielicka

Funkcja: Nauczyciel

Renata Korajczyk

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Korczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

Ilona Kulik

Funkcja: Nauczyciel

Anna Krygier

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Lechwar

Funkcja: Nauczyciel

świetlica

Justyna Masilunas

Funkcja: Nauczyciel

Mariola Matuszewska-Komuda

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Mielcarek

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Moroz

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Napierska

Funkcja: Nauczyciel

Daria Neumann

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Nodzyńska

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Okinczyc

Funkcja: Nauczyciel

Zofia Olkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Karolina Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

Zofia Owsian

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Padyjasek

Funkcja: Nauczyciel

Jarosław Piersa

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Prinz

Funkcja: Nauczyciel

Marcelina Rak

Funkcja: Nauczyciel

Lidia Rebain

Funkcja: Nauczyciel

Anna Sak

Funkcja: Nauczyciel

Aneta Skawska

Funkcja: Nauczyciel


Joanna Skibińska-Pączek

Funkcja: Pedagog

Joanna Sobczuk

Funkcja: Bibliotekarz

Małgorzata Sobczyk

Funkcja: Nauczyciel

Michał Sokulski

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Sotomska

Funkcja: Nauczyciel

Świetlica

Maria Springer

Funkcja: Nauczyciel

Anna Stemperska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Studzińska - Czyszka

Funkcja: Nauczyciel

terapeuta

Katarzyna Sójka

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Szymkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Śniegocka-Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Tomasz Trzeciakowski

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Wesołowska

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Winiarska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

Jerzy Wiśniewski

Funkcja: Nauczyciel

Anna Wojciechowska

Funkcja: Nauczyciel

Logopeda

Beata Zadworna

Funkcja: Nauczyciel

Janina Borowicz

Funkcja: Pracownik obsługi

Marek Chojnacki

Funkcja: Pracownik obsługi

Grażyna Czajkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Marianna Dołęga

Funkcja: Pracownik obsługi

Marzena Drzewoszewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Mariola Ehlert

Funkcja: Pracownik obsługi

Marzena Golińska

Funkcja: Pracownik obsługi

Grzegorz Grembocki

Funkcja: Pracownik obsługi

Jolanta Grodzka

Funkcja: Pracownik obsługi

Hanna Kania

Funkcja: Administracja

Specjalista d/s kadr

Violetta Kaniewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Grażyna Kruszczyńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Edward Kryczka

Funkcja: Pracownik obsługi

Justyna Lewandowska

Funkcja: Administracja

intendent, starszy referent

Roman Milas

Funkcja: Pracownik obsługi

Elżbieta Ostrowicka

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Ewa Stawicka

Funkcja: Pracownik obsługi

Artur Topolski

Funkcja: Administracja

Kierownik gospodarczy

Krzysztof Trela

Funkcja: Pracownik obsługi