Kadra

Elżbieta Ostrowicka

Funkcje: Administracja

Sekretarz szkoły