Miejski konkurs ,,Zbieramy makulaturę"

Nasza szkoła została zgłoszona do miejskiego konkursu ,, Zbieramy makulaturę".

Zbierać mogą( powinni ;)) wszyscy, bo jest o co powalczyć:
- laureaci miejsc I-V w kategorii szkoły podstawowe (łączna masa zebranej makulatury), otrzymają nagrody finansowe 30.000-5.000 zł
- laureaci miejsc I-V w kategorii szkoły podstawowe ( masa makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia), także nagrody finansowe 30.000-5.000 zł.

Ważna wiadomość : nagrody z tych poszczególnych kategorii się sumują czyli można wygrać nawet 60.000 zł !!!!!

Dyrektor szkoły, która uzyska tytuł laureata, wskaże ucznia, który przyniósł najwięcej makulatury. Uczeń ten otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł !!!

Szczegóły:
- konkurs trwa od 16.X.2017- 30.IV.2018,
- makulaturę przynosimy do budynków na Bema i Morcinka do pań, panów woźnych, którzy zważą makulaturę,
- przynosimy makulaturę kiedy nam wygodnie, nie ma określonych dni i godzin,
- każdy uczeń otrzyma kartkę potwierdzającą wagę przyniesionej makulatury (z pieczatką ),
- wychowawca zbiera na bieżąco kartki od swoich wychowanków - z ich imieniem i nazwiskiem oraz klasą,

Na koniec konkursu tj. w maju wyłonimy szkolnego lidera wśród klas i uczniów. Na tym poziomie też będzie nagroda.