Konto bankowe:

SKO Konto dla Rady Rodziców
Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Gen. Bema 66, 87-100 Toruń

PKO BP S.A.
nr 29 1020 5011 0000 9102 0258 8754

 

e-mail Rady Rodziców:

rrsp7torun@gmail.com