Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.