Zebrania z rodzicami oraz wywiadówki odbywają się o stałych porach:

klasy I - IV o godz. 17:00 w budynku przy ul. Bema

klasy V - VII i gimn. o godz. 18:00 w budynku przy ul. Morcinka

zgodnie z harmonogramem:

 

 

Typ spotkania

Główne zadania

Termin

Odpowiedzialni

zebranie

 

 

6.09.2018r.

wychowawcy

RR

 

12.09.2018r.

Dyrektor

Przedstawiciele RP

zebranie

 

4.10.2018r.

wychowawcy

konsultacje

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst oraz naganną/nieodpowiednią oceną z zachowania.

12.12.2018r.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

 

zebranie

 

Informacja pisemna  o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

20.12.2018r.

wychowawcy

 

zebranie

 

7.03.2019r.

wychowawcy

konsultacje

 

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst oraz naganną/nieodpowiednią z zachowania.

15.05.2019r.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

zebranie

 

 

Informacja pisemna  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

29.05.2019r.

wychowawcy

RR

 

13.06 2019r.

Dyrektor, przedstawiciele RP


W przypadku zmiany terminu lub godziny spotkania,  rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji.