Dokąd zwrócić się o pomoc gdy pojawiają się problemy:TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Tel. 056 622 29 92, 056 622 46 17
Środa 13:00 – 17:00

 


TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Bezpłatny 
Tel. 116 111DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Tel. 0 800 12 12 12
Codziennie 8:15 – 20:00

 

POMARAŃCZOWA LINIA - ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków
tel. 0 801 14 00 68
Codziennie 16:00 – 21:00NIEBIESKA LINIA - ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 0 801 12 00 02ADOPCYJNY TELEFON ZAUFANIA
Tel. 056 652 29 32
Wtorek 15:00 – 17:00


… gdy jesteś świadkiem, ofiarą lub sprawcą przemocy:BIURO ds. POLITYKI PRORODZINNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY;

ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87 – 100 Toruń,

tel. (56) 656 10 83, (56) 659 13 99, http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Szczegóły:

 

-Internetowa Poradnia Prawna - Problemy prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy ofiarom przestępstw oraz handlu ludźmi mogą Państwo  kierować na adres e-mail:

 niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

- Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy udziela pomocy prawnej i psychologicznej, podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument awierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw). Biuro podejmuje również akcje medialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

- w biurze można otrzymać porady prawne na temat spraw związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i hazardu oraz przemocą w rodzinie. Prawnicy biura pomagają m.in. w problemach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacją i zaspokajaniem potrzeb rodziny, egzekucjami komorniczymi i wypadkami komunikacyjnymi.

- na konsultacje psychologiczne potrzebujący mogą liczyć w razie problemów i konfliktów w rodzinie, przemocy domowej oraz jej konsekwencji. Psycholodzy pomagają też osobom, w których rodzinie wystąpiły syndrom współuzależnienia, zaburzenia psychiczne, a także nadużycia seksualne.

 

Na numer 800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-21.

 

Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną poradę również w siedzibie Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu oraz pod numerem telefonu (56) 659 13 99 lub (56) 656 10 83.


Współpracujący z biurem prawnicy i psycholodzy dyżurują:

poniedziałek 7:30- 17:00;

wtorek 7:30-17:00;

środa 7:30-15:30/17:00;

czwartek 7:30-15:30/17:00;

piątek 7:30-14:00/16:30

konsultacje prawne i psychologiczne udzielane w biurze i w ramach Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii są bezpłatne. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biuro zapewnia bezpłatną pomoc adwokacką, finansowaną ze środków samorządu województwa.

 Kontakt osobisty z psychologiem lub prawnikiem jest możliwy po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

 

STOWARZYSZENIE „AZYL” NA RZECZ POMOCY KOBIETOM I DZIECOM OFIAROM PRZEMOCY;

 

ul. Brzozowa 9, 87-100 Toruń, tel. (56) 657 58 61, fax. (56) 657 58 62,

 tel.kom. 602 49 47 91, email: biuro@azyltorun.org.pl, Elżbieta Jacewicz.

 

Szczegóły:

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pomocy dla Ofiar Przestępstw w ramach Projektu MinisterstwaSprawiedliwości „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

 

INTERNETOWE CENTRUM POMOCY
E-mail: icp@mopr.torun.pl


…gdy ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu; gdy sam jesteś od niego uzależniony,  gdy Twoje dziecko eksperymentuje z alkoholem:WOJEWÓDZKA PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 622 68 31, 056 622 89 08
Poniedziałek  – Piątek 7:30 – 20:00

ODDZIAŁ ODWYKOWY CAŁODOBOWY
Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233
Tel. 056 622 93 21, 056 622 92 33

CAŁODOBOWY MŁODZIEŻOWY ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Toruń – Czerniewice, ul. Włocławska 233
Tel. 056 637 78 13, 056 622 90 61

POWRÓT Z „U”
Toruń, ul. Strumykowa 4
Tel. 056 622 62 14


IZBA WYTRZEŹWIEŃ
Toruń, ul. Kasztanowa 16
Tel. 056 645 89 96

 

INFOLINIA AA; 803-033-242

…gdzie się udać kiedy okaże się, że Twoje dziecko ma kontakt z narkotykami, gdy sam po nie sięgasz i chciałbyś to zmienić:

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIANARKOMANII - Oddział w Toruniu
Toruń, ul. Szeroka 21/3
Tel. 056 655 52 70

OŚRODEK TERAPII ODWYKOWEJ UZALEŻNIEŃ – Pododdział Młodzieżowy Terapii Uzależnień
Toruń, ul. Tramwajowa 2/4
Tel. 056 623 62 14

OŚRODEK KRÓTKOTERMINOWEJ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 056 654 93 28

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ZDROWA RODZINA
Toruń, ul. Kościuszki 23
Tel. 056 623 23 62

TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH

„POWRÓT Z U”
Toruń, ul. Strumykowa 4
Tel. 056 622 62 14…gdy masz problemy wychowawcze z dzieckiem, gdy twoje dziecko ma problemy w nauce,

…gdy twoje dziecko jest zdolne,

...gdy twoje dziecko jest chore lub/ i niepełnosprawne i powinno być objęte odpowiednią  formą kształcenia,

…gdy twoje dziecko od wieku przedszkolnego potrzebuje wsparcia w procesie indywidualnego rozwoju,PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Toruń, ul. Prosta 4
Tel. 056 622 29 91 056 6224617
E-mail: ppp_torun@interia.pl


GODZINY PRZYJĘĆ dla uczniów i rodziców naszej szkoły.
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 12.00- 15.00
środa 8.00- 13.00
czwartek 13.00- 18.00
piątek 8.00- 11.00


ODDZIAŁ PORADNII PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Toruń, ul. Osikowa 11
Tel. 056 648 10 41
E-mail: pppo_torun@interia.pl

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Toruń, ul. Mickiewicza 24/26
Tel. 056 658 08 12

Mogą Państwo  liczyć na specjalistyczną pomoc lekarza psychiatry i psychologa. Świadczenia w ramach umowy z N.F.Z.