logo3.png [300x134] Nasza szkoła uczestniczy w pilotażu projektu „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej. 

Więcej informacji nt projektu:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=4718:zaproszenie-dla-szko-podstawowych-do-udziau-w-pilotau-projektu-etyka-nie-tylko-dla-smyka&catid=99:edukacja-obywatelska-aktualnoci&Itemid=1205

 

 Powoli zaczęliśmy wdrażać program "Etyka nie tylko dla smyka". W klasie pierwszej, po zajęciach z etyki dzieci odróżniają dobro od zła, starają się być prawdomówne i sprawiedliwe, wiedzą jak pomagać słabszym. Zastanawiają się nad tym, na co mają wpływ, na czym im zależy, do czego mogą dążyć nie krzywdząc innych, starają się nieść pomoc potrzebującym. Dzieci chętnie pracują, analizują różne przykłady z życia. Powstała wspaniała galeria prac plastycznych, przedstawiających drobne dobre uczynki:

dsc_0358x.jpg [300x225]


Po lekcji etyki, dzieci kończyły zdanie: Wychodzę z zajęć......

 

Na zajęciach z etyki klasa III

 

Cele ogólne:
- kształtowanie pojęć POTRZEBA i PRAGNIENIE i zdolności do odróżniania potrzeb i pragnień
- podjęcie przez uczniów refleksji nad własnymi potrzebami i pragnieniami

 

Dzieci z radością wypowiadały się plastycznie i werbalnie na temat swoich potrzeb i pragnień, łączyły elementy papiernicze, tworząc kompozycje. Wykonały papierowe torby na zakupy. Z jednej strony za pomocą kolorowych reklamówek z gazet umieściły produkty, które chciałyby mieć a z drugiej tylko te, które są im niezbędne. Na zakończenie odpowiadały na pytania:
- jakie różnice między potrzebą a pragnieniem udało się odkryć?
- jakie znalazły podobieństwa?
- czy można mieć nieskończenie wiele potrzeb?
- czy któreś są ważniejsze od innych?
Uczniowie klasy III chętnie dzielili się refleksjami.


Co się dzieje zimą w lesie?

 Klasa Ic  z Panią Zosią realizowała czterogodzinne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej w ramach programu "Etyka nie tylko dla smyka". 
Temat zajęć brzmiał: "Co się dzieje zimą w lesie". 
Celem tych zajęć było poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka oraz poszerzenie wiedzy na temat życia zwierząt w ekosystemie leśnym oraz zasobu pojęć z tej dziedziny. 
 Dzieci pracując w grupach, układały z puzzli tropy zwierząt. Odróżniały je od śladów zwierząt. Dzieliły się informacjami na temat "swojego" zwierzęcia, które zdobyły w zabawie "Tropy na śniegu". Obejrzały prezentację o wnykach, sidłach, potrzaskach i pułapkach zastawianych przez kłusowników. Poprzez zabawę "Zaproszenie do fajnych rzeczy" określiły definicję "podstępu". W zabawie "Wpadłem we wnyki" uczniowie mówili o swoich odczuciach jako złapanej sarenki. W wyniku dyskusji określiły dobre złe zachowania człowieka wobec zwierząt. Poznały również sposób poruszania się lisa- sznurowanie.
Podsumowaniem zajęć był quiz- prawda i fałsz, podczas którego dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom.


 Bawmy się


 Klasa 2B na zajęciach z edukacji polonistycznej z Panią Małgosią 
Temat: "Bawmy się" - współpraca, wspólnotowość, empatia.

    W zabawie wzbogacały osobowości poprzez rozwijanie wrażliwości i empatii, zdobywały pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w grupie, kształtowały postawy prospołeczne, rozwijały umiejętności wypowiadania się na określony temat. Dzięki zabawie rozwijały sprawność myślenia, wzbogacały słownictwo, poszerzały granice fantazji, wyrabiały refleks, cierpliwość, zamieniały rolami, uczyły się przegrywać. 

Na lekcji odpowiadały na pytania i zadania:

  • Czy lubicie się wspólnie bawić? Tak, bardzo.
  • Co sądzicie o tych zabawach? Są bardzo fajne, wesołe, dla wszystkich. Możemy śpiewać, tańczyć, bawić się razem.
  • Kiedy udział w zabawie był przyjemny? Kiedy przy zmianie szybko znalazło się inną koleżankę, kolegę.
  • Kiedy były momenty nieprzyjemne? Brak chętnej osoby do tańca, na słowa nie chcę cię znać- ale wiemy, że to tylko zabawa.
  • Jak czuliście się, kiedy nie zostaliście wybrani do udziału w zabawie? Było przykro i smutno.
  • Czy są zabawy, które moglibyście polecić swoim koleżankom i kolegom? - Te, które są wesołe, energetyczne, uczą nas zasad postępowania, w których możemy razem działać, bawić się, są uczciwe
  • Jakich zabaw nie polecilibyście swoim koleżankom i kolegom? Tych, które budzą w nas agresję, bójki, kłótnie, przemoc.

 

 Szacunek dla uczuć innych


Zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, zintegrowane z etyką. 
Temat: Ćwiczenia na materiale werbalnym usprawniające percepcję słuchową i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
Wartość: Szacunek dla uczuć innych. 
Zajęcia przeprowadzono z uczniami klas 1a i 1 c. Uczniowie po zajęciach odróżniali to co dobre od tego co złe w kontaktach z rówieśnikami. Zastanawiali się nad tym, co mają wpływ, na czym im zależy, do czego mogą dążyć nie krzywdząc przy okazji nikogo? Dzieci były aktywne podczas zajęć. Śmiało odgrywały scenki, dyskutowały na temat postaw warzyw z wiersza. Świetnie bawiły się podczas zabawy w " sałatkę warzywną ". Współpraca, współdziałanie

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów klasy 2b 
Temat: Usprawnianie motoryki rąk.
Wartość: współpraca, współdziałanie.
Dzieci chętnie pracowały w parach malując pędzlem i farbami obraz. Ładnie zaprezentowały wykonaną pracę, tworząc swego rodzaju plakat. Wspólnie omówiły pracę w grupach, chętnie bawiły się w zabawę w parach polegającą na wskazaniu lewą ręką prawe ucho itd. Po zajęciach dostrzegały jak ważną rolę odgrywa praca w grupie, jaką rolę odgrywa współpraca z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. Wiedzą, że ważną rolę odgrywają reguły obowiązujące w społeczności dziecięcej. Od tej pory obiecały grzecznie się do siebie odnosić, współpracować w zabawach i w sytuacjach zadaniowych. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Chętnie i aktywnie brały w nich udział. Lubiły się wypowiadać na zadane pytania. Z radością wykonywały polecenia nauczyciela.