logo.jpg [187x193]www.aktywniepozdrowie.pl

O projekcie

Zdrowo jem, więcej wiem to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Konkurs przeprowadzany jest  od trzech lat w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Obecna edycja jest  IV edycją projektu .


Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” to:

  • bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób – oprócz materiałów przygotowanych na lekcje oferujemy pogłębioną wiedzę, która nieustannie jest uzupełniana, zgromadzoną w portalu www.aktywniepozdrowie.pl w postaci ponad 300 artykułów,
  • wiele wartościowych nagród – dla nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą „główną” dla wszystkich osób, które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.

Cele projektu

 Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych . Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Struktura projektu:

  • Cały projekt jest podzielony na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja zdobytej wiedzy Forum dla Rodziców .
  • Do wszystkich lekcji opracowano szczegółowe scenariusze i potrzebne na zajęcia pomoce dydaktyczne – plansze, modele, prezentacje i in. – większość do pobrania ze strony projektu, tak aby w jak największym stopniu ułatwić nauczycielom realizację projektu. Pomocą mogą też służyć wszystkie materiały zamieszczone w zakładce Materiały.
  • Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. 
  • Wiedza o zdrowym stylu życia zdobyta podczas zajęć lekcyjnych i przeprowadzonych konkursów ma zostać rozpowszechniona wśród pozostałych uczniów w szkole.  Wśród dzieci istnieje ogromna potrzeba zgłębienia wiedzy o prawidłowym żywieniu – prawie 54% uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na ten temat .
  • Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami lub opiekunami, które odbędą się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Dzięki projektowi rodzice dzieci w wieku 6–9 lat otrzymają informacje o projekcie i przewidywanych działaniach oraz materiały na temat najważniejszych spraw związanych z żywieniem i aktywnością dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z projektem.