Program finansowany z budżetu Gminy Miasta Toruń, realizowany w szkole od października 2013 r.
 

Cele programu to:

  • kształtowanie i zmiana nawyków żywieniowych, przede wszystkim poprzez zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych oraz węglowodanów prostych, a zwiększenie spożycia produktów zbożowych, warzyw i owoców, mleka i serów o niskiej zawartości tłuszczu;
  • kształtowanie umiejętności wyboru wartościowych produktów spożywczych;
  • umiejętność odczytywania przez dzieci i młodzież etykiet oraz znajomość sposobów znakowania żywności;
  • przeciwdziałanie paleniu papierosów, pogłębienie wiedzy nt. szkodliwości palenia i chorób odtytoniowych oraz kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni przy nich palą papierosy;
  • edukacja na temat skutków używania alkoholu i narkotyków przez młodzież;
  • edukacja na temat HIV/AIDS (źródła zakażenia, drogi zakażenia, mity, profilaktyka);
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów życiowych oraz korzystania z pomocy osób i instytucji;
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej

Do obowiązków realizatorów programu należy m.in: systematyczna kontrola wskaźnika BMI wśród wszystkich dzieci uczęszczających do, regularne pomiary : ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy u dzieci i młodzieży z nadwagą, przygotowywanie gazetek szkolnych tematyką nawiązujących do aktualnie realizowanych kampanii (materiały edukacyjne zabezpieczy Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia), organizacja "Dni Dobrego Jedzenia" oraz zapobieganie epidemiom/zakażeniom poprzez wyrobienie wśród dzieci i młodzieży np. nawyku mycia rąk przed jedzeniem, higienę kaszlu.


Akcje przeprowadzone w ramach programu:

 

 Światowy Dzień Serca


    27 września 2015r. obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Z tej okazji 28 września podczas przerwy na boisku szkolnym uczniowie mieli możliwość zadbać o kondycję fizyczną. Ćwiczenia przy muzyce przygotowały i poprowadziły uczennice kl. VI b. Po wysiłku pani pielęgniarka mierzyła ciśnienie oraz puls. 

 

 Konkursy przeprowadzone w ramach programu:

  Do tej pory zorganizowane zostały następujące konkursy:

  1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat negatywnych skutków palenia papierosów, nadużywania alkoholu, używania narkotyków - dla uczniów klas V-VI.