W naszej szkole został zrealizowany Program edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę". Program ma charakter profilaktyczny, adresowany jest do dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

Cele szczegółowe

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.