AUDYTY ROWEROWE SZKÓŁ


Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Bema 66, 87-100 Toruń
Czas prowadzonych badań: maj 2015
Opracowanie: Stowarzyszenie Rowerowy Toruń


Inwentaryzacja:

Parking rowerowy

tak

Rodzaj i ilość stojaków

10 u-kształtnych stojaków rowerowych

Pojemność (ilość rowerów)

20 rowerów

Lokalizacja

stojaki zlokalizowane są przy głównym wejściu

Dojazd do parkingu

bardzo dobry

Zadaszenie parkingu

nie

Możliwość (dla każdego) przechowywania roweru w zamkniętym pomieszczeniu

nie

Monitoring w szkole

tak

Parking rowerowy monitorowany

tak

audyt1.png [300x200]

audyt2.png [300x200]


Modal split szkoły

audyt3.png [300x255]

Wyniki ankiet wskazują, iż ok. 12% uczniów, którzy wypełnili ankiety dojeżdża rowerem do szkoły.


Analiza barier i potencjału

    Spośród głównych przeszkód w poruszaniu się rowerem do szkoły, najczęściej wskazywana jest zbyt mała odległość do pokonania. Na drugim miejscu znajduje się obawa związana z kradzieżą roweru, następnie brak tras rowerowych i niebezpieczna droga.
    Spośród możliwych zachęt do poruszania się rowerem do szkoły, najczęściej wskazywane jest zapewnienie wygodnych tras rowerowych do szkoły. Na drugim miejscu plasuje się krótsza droga z domu do szkoły. Następnie ograniczenie ilości samochodów, uzyskanie lepszej oceny z zajęć wychowania fizycznego, a zaraz po tym poprawa bezpieczeństwa. Dość wysoko spośród zaznaczanych odpowiedzi znalazł się wspólny dojazd do szkoły z rodzicem lub doświadczonym rowerzystą.

 


Rozlokowanie źródeł i celu podróży

audyt4.png [300x139]

    Zdecydowana większość ankietowanych uczniów mieszka na osiedlu Bydgoskie Przedmieście w niewielkiej odległości od szkoły. Dystans do pokonania wynosi od 1-2 km. Najczęściej uczniowie pokonują trasę do szkoły na piechotę, ale często dojeżdżają także rowerem. O ile odległość do 1 km pokonywana na piechotę jest akceptowalnym wyborem, o tyle odległość około 2 km skłania już do wyboru roweru jako szybszego środka transportu.

    Ulica Bema przy której mieści się placówka posiada drogi rowerowe po obu stronach jezdni. Blisko szkoły znajduje się Plac Hoffmana także z wyznaczoną infrastrukturą rowerową i sygnalizacją świetlną. Pokonanie tych odcinków nie powinno stanowić większego problemu. Uczniowie z Bydgoskiego Przedmieścia dojeżdżający do szkoły mogą korzystać z drogi rowerowej znajdującej się na ulicy Mickiewicza lub jechać jezdnią ulicy Fałata na której uspokojono ruch stosując skrzyżowania równorzędne z wyniesionymi tarczami.