,,Zaleguj się w Siódemce”

    lego_logo1.jpg [300x284]W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na wyjątkowych zajęciach z użyciem klocków LEGO,  realizowanych w ramach opracowanej innowacji pedagogicznej.

  Dzięki nim uczniowie poprzez lubianą formę zabawy nabędą i udoskonalą szereg kompetencji niezbędnych dla przyszłego, pełnego rozwoju ich osobowości. Bardzo duży nacisk w innowacji  położono na czynności związane z rozwojem kreatywności i myślenia. Dotyczy to zarówno myślenia logicznego, krytycznego, kombinatorycznego jak i twórczego.

    Kolejnym z ważnych zadań niniejszego przedsięwzięcia jest stwarzanie dzieciom okazji do wchodzenia w różnego rodzaju interakcje społeczne poprzez pracę grupową i zespołową w atmosferze przyjaznego klimatu, sprzyjającego rozwojowi różnorakich zdolności. Formuła zajęć pozwala uczniom odkryć ich mocne strony i potencjalne talenty. Twórcza atmosfera oraz eliminowanie poczucia niezdrowej rywalizacji  na rzecz współpracy przełoży się na wzmocnienie emocjonalnego zaangażowania uczniów do działania.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów i wspaniałej zabawy!