26.02.57r. 

Decyzja Ministerstwa Oświaty o budowie szkoły  podstawowej dla 600 uczniów przy ul. Bema 66

1.07.57r. 

Początek budowy szkoły prowadzonej przez Bydgoskie Przedsiębiorstwo  Budownictwa Miejskiego

2.02.59r. 

Uroczyste oddanie szkoły do użytku 1 kierownik szkoły Zygmunt Obermiller,  z-ca J. Stasińska

20.06.59r. 

Pierwsza uroczystość zakończenia roku szkolnego (738 uczniów, 23 nauczycieli  i 6 innych pracowników)

1.09.59r. 

Pierwsza inauguracja roku szkolnego, udział ministra oświaty W. Bieńkowskiego, nowy kierownik  szkoły - Kazimierz Głowiński, z-ca J. Stasińska

jesień 60r. 

Zakończenie budowy sali gimnastycznej i boiska szkolnego

28.11.60r. 

1 miejsce w województwie  w "Złotym Krążku", sukces później wielokrotnie  powtarzany

30.03.62r. 

Uroczystość nadania szkole imienia Bojowników o Wolność i Demokrację

3.09.63r. 

Odsłonięcie na ścianie budynku tablicy pamiątkowej ufundowanej przez ZBOWID

październik 63r. 

1 miejsce w Toruniu w "Błękitnej sztafecie" (jazda na łyżwach), sukces wielokrotnie powtarzany

16.02.64r. 

1 miejsce w ogólnopolskich zawodach w "Złotym krążku"

13.09.64r. 

Odwiedziny Marszałka Polski Mariana Spychalskiego

wiosna 65r. 

1 miejsce dziewcząt w województwie i w Polsce w "Błękitnej sztafecie"

15.05.67r.

Przekazanie sztandaru szkole ufundowanego przez ZBOWID, udział ministra K. Rusinka

wrzesień 69r. 

Nowy kierownik szkoły Maria Grządkowska, 1 zastępca Danuta Błońska wizytacja kuratoryjna (podinspektor H. Wysłucha)

21.02.73r. 

Szkoła wita przebywającego w Toruniu kosmonautę G. Bieregowoja

24.01.74r.

1 miejsce w ogólnopolskich zawodach w "Złotym krążku"

21.08.75r. 

Nowy dyrektor szkoły Danuta Błońska

9.10.76r. 

Przyznanie szkole przez MEN Medalu Komisji Edukacji Narodowej

26.08.76r. 

Przyjęcie uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 4

jesień 79r. 

Wprowadzenie hymnu szkoły autorstwa nauczycieli: C. Mikołajskiej  i  Z. Gizowskiej

1.09.81r. 

Nowy dyrektor szkoły Maria Grządkowska, zastępca Maria Łętowska-Turz

9.05.84r. 

Uroczystości 25 - lecia szkoły, Odznaka za Zasługi dla ZBOWID-u

1.09.90r. 

Nowy dyrektor Maria Łętowska - Turz, zastępca Maria Ciesielska

1.09.93r. 

Dyrektorem Jacek Gancarz wyłoniony w 1 konkursie na dyrektora szkoły, zastępcą Grażyna Moroz

1995/96r. 

Początek budowy nowego wejścia do szkoły od strony ul. Kraszewskiego

1996/97r. 

Zakończenie (jesień) budowy nowego wejścia do szkoły od strony ul. Kraszewskiego

1997/98r. 

2 konkurs na dyrektora szkoły (dyrektorem Jacek Gancarz, zastępcą Grażyna Moroz)

1998/99r. 

Zatrudnienie 2 strażników szkolnych, udział uczniów w nagraniu programu TVP, obchody 40 - lecia przygotowania do wdrażania reformy oświatowej (6-latka)

1999r.

Wdrożenie reformy szkoły podstawowej (6-latka)

2 okres 

Pierwszy awans na n-la dyplomowanego w szkole (p. I. Fechner-Sędzicka),  przyjęcie WSO oraz nowego systemu wychowawczego

2001/02 

Pierwszy sprawdzian klas szóstych (średnia szkoły – 29,87 średnia Torunia – 30,81 

2002/03 

3 konkurs na dyrektora i dyrektorem Jacek Gancarz, wicedyrektor –Grażyna Moroz, drugi sprawdzian 6-klasistów (średnia szkoły - 28,91, śr. Torunia - 28,2 )

2003/04

3 sprawdzian 6-klasistów (średnia szkoły – 26,85, śr. Torunia – 26,8)

2004/05 

Zamontowanie monitoringu (9 kamer) z podglądem w gabinecie dyrektora

2004/05

Uzyskanie 5 wyniku w Toruniu ze sprawdzianu kompetencji 6-klasistów  (średnia szkoły - 32,69, śr.  Torunia -30,85), utworzenie klasy sportowej łyżwiarstwa figurowego (klasa pierwsza) 

2005/06 

5 sprawdzian kompetencji 6-klasistów (śr. szkoły - 26,25, śr. Torunia - 25,91)

2006/07

Otrzymanie Nagrody Prezydenta MT przez ucz. P. Matuszewicza, uzyskanie  najlepszego w historii szkoły i drugiego w Toruniu wyniku sprawdzianu 6 - klasistów: średnia szkoły - 29,81, śr. Torunia - 27,83

2007/08

4 konkurs na dyrektora szkoły: dyr-em J. Gancarz,  z-cą Grażyna Moroz, przygotowanie przez  n-li  dla uczniów  przedstawienia „Kopciuszka” wystawionego w Baju Pomorskim na Dzień Dziecka 

2008/09

Otrzymanie Nagrody Prezydenta MT przez ucznia P. Matuszewicza 

2008/09 

Obchody jubileuszu 50 - lecia istnienia szkoły połączone z wmurowaniem ufundowanej przez rodziców uczniów tablicy pamiątkowej i umieszczeniem za nią kapsuły czasu, wizytacja kuratoryjna szkoły

1 okres

Uruchomienie oddziału przedszkolnego, zwycięstwo w akcji ”Klucze dla miasta”

2010/11

Przystąpienie szkoły do Programu indywidualizacji w nauczaniu i wychowaniu dla uczniów klas I-III

2011/12

Wynik z egzaminu klas szóstych 26,3 pkt czyli 65,6 proc.  - stanina 8 - wynik bardzo wysoki

2012/13

Wybudowanie placu zabaw dla młodszych uczniów

2012/13

 Wynik egzaminu klas szóstych uzyskany przez uczniów naszej szkoły to 27,9 pkt czyli 69,9%. Wg skali staninowej średnich wyników dla szkół podstawowych - stanina 8 - wynik bardzo wysoki.  Wynik uczniów miasta Torunia to 26,6 pkt czyli 66,4%. Wynik uczniów województwa kujawsko – pomorskiego to 23,6 pkt czyli 59%

2013/2014

W wyniku konkursu nowym dyrektorem szkoły została p. Iwona Fechner Sędzicka, a zastępcą dyrektora szkoły p. Grażyna Moroz

2013/2014 

Przystąpienie i realizacja szwajcarsko - polskiego Projektu "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej"