SZANOWNI RODZICE!

 

Informujemy o rozpoczynających się zapisach na rok szkolny 2018/2019.

Przypominamy, iż nabór odbywa się w formie elektronicznej:  

do klas pierwszych                        

www.torun.elemento.pl (link będzie aktywny od 01.03)

do oddziałów przedszkolnych 

www.torun.formico.pl  (link będzie aktywny od 01.03)

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Morcinka 13 tel. (56) 6228780.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03 – 29.03.2018r.

28.05 – 04.06.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

do 11.04.2018r.

do 11.06.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25.04.2018r.

15.06.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

25.04 – 09.05.2018r.

15.06. – 22.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

16.05.2018r.

26.06.2018r.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

ORAZ  SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03 – 29.03.2018r.

28.05 – 04.06.2018r.

01.03 – 16.03.2018r.

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

21.03.2018r.

30.05.2018  r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa

w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

23.03.2018r.

30.05.2018   

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

 

do 11.04.2018r.

do 11.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

25.04.2018r.

15.06.2018   

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

25.04 – 09.05.2018r.

15.06. – 22.06.2018r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

16.05.2018r.

26.06.2018r.