5.png [300x450]

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie na zajęciach komputerowych od klas pierwszych nauki podstaw programowania, by rozwijać kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia. 

Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z programów: Scratch 2.0, Logomocja Imagine, Lego Education WeDo 2 oraz klocków Lego.

Nauka programowania prowadzona w ciekawy sposób, ma rozbudzić zainteresowanie jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi oraz rozwinąć umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.