Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 2010 r koordynuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych.  W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

chronimy_dzieci.png [254x147]

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Potwierdzeniem stosowania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfikatu „Chronimy dzieci” .

 Program jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 " Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Miło nam poinformować, że nasza szkoła także otrzymała certyfikat „ Chronimy dzieci”.