planszabezpiecznaplus1150x150.jpg [150x150]Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”

W naszej szkole realizowany jest w tym roku szkolnym cel szczegółowy: budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację zadań antydyskryminacyjnych i włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integrację szkoły z lokalnym środowiskiem szkoły.

Założeniem Programu w ramach tego celu szczegółowego jest promowanie modelu szkoły, w której dyrektor i nauczyciele do działań wychowawczych i edukacyjnych włączają podmioty z otoczenia szkoły, w tym z sektora pozarządowego, wzmacniają podmiotowość i aktywność uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dążą do kształtowania u uczniów otwartej i prospołecznej postawy oraz umiejętności pracy zespołowej, umożliwiają działania antydyskryminacyjne i włączające uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, stwarzają warunki do aktywnego udziału rodziców uczniów w życiu szkoły, czyniąc ich współgospodarzami. Idea otwartej szkoły zakłada ścisłą współpracę pracowników szkoły z jej otoczeniem społecznym, współdziałanie i współodpowiedzialność grona pedagogicznego, a także współpracę uczniowską, której celem jest rozwijanie umiejętności miękkich oraz budowanie więzi rówieśniczych.

Działania zaplanowane do realizacji w naszej szkole w ramach programu:

  1. Socjoterapeutyczne Lego - warsztaty dla uczniów SP 7, dzieci z Oratorium oraz wychowawców z lokalnych świetlic środowiskowych. 
  2. Kreatywna Siódemka łączy pokolenia. Popołudniowe spotkanie  dla uczniów klas 0 - 3 i ich rodzin - turniej z wykorzystaniem klocków Lego
  3. W średniowiecznym nadwiślańskim grodzie dla klas 4 - 6. Historyczny projekt edukacyjny z wykorzystaniem elektroniki oraz elementów robotyki