W oddziale przedszkolnym w miesiącu grudniu br. realizujemy projekt pn. „Jak rozmawiać z dziećmi  o Aids?” Projekt prowadzony jest w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.  Organizatorem projektu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Torunia.                                                    

Celem programu jest:

- zapoznanie dzieci z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu;
- kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji, szacunku i właściwego zachowania się wobec innych;

- uświadomienie dzieciom, że chorzy na AIDS chcą uczestniczyć w życiu społecznym tak jak każdy z nas.
- uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi  oraz  w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby;
- wyjaśnienie co to jest i jak wygląda symbol solidarności;

Treści są zgodne z podstawą programową i przekazywane w formie zabawy. Pomocą dydaktyczną są kolorowanki dla każdego dziecka pt. „Zawsze razem” oraz książeczka „Mali przyjaciele”.

Zajęcia podzielone są na pięć bloków tematycznych:

  •  I BLOK – WIEDZA  
  •  II BLOK – ŻYCIE  
  •  III BLOK – CHOROBA, WSPARCIE.  
  •  IV BLOK – BEZPIECZEŃSTWO.  
  •  V BLOK – AKCEPTACJA.