bieg_po_zdrowie.png [300x424]   W II semestrze bieżącego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do kolejnego programu edukacyjno – zdrowotnego: PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „ BIEG PO ZDROWIE”. Inicjatorem i autorem tego programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Program realizowany będzie w klasach IV. Głównym celem programu jest przekazanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw związanych z dbałością o własne zdrowie - zapobieganie inicjacji tytoniowej.

Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmocnieniu poczucia własnej wartości u uczniów, wdraża do dokonywania właściwych wyborów oraz wyrażania własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy odrzucenia przez rówieśników.

W ramach projektu odbędzie się 6 zajęć z wychowawcą oraz 2 spotkania z rodzicami. Planowane zakończenie programu to czerwiec 2017 roku.