Od 26 stycznia 2017 roku w ramach Profilaktycznego Programu w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i Innych Substancji Psychoaktywnych ruszyła nowa kampania. Jest realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017r.  W ramach tej kampanii w każdej klasie zostaną przeprowadzone zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia odbędą się  na godzinach wychowawczych.