Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 

Konkurs (Benjamin) dla uczniów klas 4 – 6, odbędzie się w czwartek 14 listopada 2019r., godz.12:00 do 13:00, a konkurs (Junior) dla uczniów klas 7 – 8, odbędzie się w środę 13 listopada 2019r., godz.12:00 do 13:00.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są:

-     dostarczyć zgody rodziców nauczycielowi informatyki w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada (druk zgody należy pobrać od p. M. Sobczyk);

-       pobrać od p. Sobczyk kod szkoły konieczny do dołączenia do naszej szkoły na platformie dzwonek.pl;

-       zarejestrować się na platformie dzwonek.pl i dołączyć do szkoły za pomocą otrzymanego kodu;

-       w dniu konkursu znać swój login i hasło do platformy dzwonek.pl;

-       zgłosić się 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem konkursu w celu zalogowania do systemu;

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika konkursu z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Testy z ubiegłych lat sa dostępne po zalogowaniu się na platformie dzwonek.pl.

Regulamin konkursu

https://www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/

Ochrona danych osobowych

https://www.bobr.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/bobr_rodo-%E2%80%94-kopia.pdf

Zasady organizacji zawodów

 https://www.bobr.edu.pl/zasady-organizacji-zawodow/

Więcej informacji

https://www.bobr.edu.pl/