REGULAMIN KONKURSU „MAM PRAWO”

Adresaci konkursu

Uczniowie klas III i IV SP.

Cele konkursu

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,
 • promocja działalności charytatywnej w szkole.

Uwagi szczegółowe

1. Praca powinna:

 • mieć format A4,
 • być autorskim projektem,
 • nawiązywać do wybranego aspektu praw dziecka zapisanego w Konwencji o prawach dziecka (prawo do wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, rozrywki, wypoczynku, ochrony zdrowia i opieki medycznej, rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności).

2. Miejsce składania projektu:

 • u wychowawcy lub u opiekunek konkursu – p. J. Masilunas, p. P. Wieczorek.

3. Kryteria oceny:

 • pomysł,
 • walory estetyczne,
 • związek z tematem.

4. Termin składania prac konkursowych: 

 • 05.04.2019 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • 11.04.2019 r.

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu oraz dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

7. Organizator nie zwraca prac.

8. Prace konkursowa powinna zawierać informacje:

 • imię i nazwisko, klasa.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

10. Nagrody: dyplomy dla zwycięzców, dla wszystkich uczestników, którzy oddadzą regulaminowe prace - pozytywne uwagi.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Zwycięzca złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu.

koordynator konkursu

Justyna Masilunas

Patrycja Wieczorek


BRYŁY SIÓDEMKI  

REGULAMIN KONKURSU 

         Organizator konkursu

Nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu - Patrycja Wieczorek, Bożena Lechwar.

        Adresaci konkursu

Uczniowie klas 4 - 8 SP i 3 gimnazjum.

   Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i inwencji twórczej.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno oraz dostrzeganie matematycznych inspiracji
  w otaczającym świecie.

Uwagi szczegółowe

 • Konkurs trwa od 05.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
 • Prace można składać w sali 33 (ul. Morcinka) lub 28 (ul. Bema).
 • Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 • Każdy uczestnik wykonuje zaprojektowaną przez siebie dowolną bryłę, którą następnie ozdobiona w oryginalny sposób.
 • Bryła powinna być wykonana przy pomocy siatki. Wielkość pracy jest dowolna.
 • Prace uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, według ustalonych kryteriów:

stopień skomplikowania bryły, walory estetyczne, oryginalność ozdobienia bryły.

 • Kategorie:

1 – klasy IV, V, VI

2 – klasy VII, VIII, III gimnazjum.

 • Prace dostarczone na konkurs pozostają u organizatorów.
 • Wyniki konkursu ustalone przez organizatora są ostateczne.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 05.04.2019 r.
 • 10. Nagrody: dyplomy dla zwycięzców, dla wszystkich uczestników, którzy oddadzą regulaminowe prace – pozytywne uwagi.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO“FOX”

Zapraszamy do udziału w konkursie z języka angielskiego FOX.  Konkurs odbędzie się 5 marca 2019 r. Zapisy na konkurs trwają do 11 stycznia.

Szczegółowe informacje można zdobyć u nauczyciela języka angielskiego.

Testy z poprzednich lat oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu : https://fox.bielsko.pl/pages/strona-glowna

KATEGORIE:

- KITTENS : KLASY III – IV

- BUNNIES : KLASY V – VI

- DUCKS : KLASY VII i VIII

- LIONS : KLASY III gimnazjum

Do konkursu należy:

 Przeczytać krótką lekturę (wydawnictwa MMpublications)

- Kittens – „The Tin Soldier”

- Bunnies – „Peter Pan”

- Ducks – “Kidnapped”

- Lions – “Dracula”

 Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce): ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE

KONKURS NA LOGO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu na logo jest Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu.

Adresaci konkursu

Uczniowie klas III – VIII SP i III gimnazjum.

Cel konkursu

 • wyłonienie najlepszego graficznego symbolu dla Szkolnego Klubu Wolontariatu,
 • promocja działalności charytatywnej w szkole,
 • zachęcenie uczniów do zaangażowania i aktywnej współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

Uwagi szczegółowe

1. Logo powinno:

 • zawierać elementy kojarzące się ze szkolnym wolontariatem,
 • być łatwym do rozpoznania i zapamiętania znakiem,
 • być nieskomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • być autorskim projektem,
 • być wykonane ręcznie (format A4) lub z wykorzystaniem technik komputerowych (format png, jpg na płycie CD).

2. Miejsce składania projektu:

 • w budynku przy ul. Bema – sala 28 (P. Wieczorek),
 • w budynku przy ul. Morcinka – sala 36 (L. Buśkiewicz).

3. Kryteria oceny:

 • pomysł,
 • czytelność i funkcjonalność,
 • walory graficzne i estetyka projektu.

4. Termin składania prac konkursowych: 

 • 30.11.2018 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • 07.12.2018 r.
 • zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako oficjalne logo Szkolnego Klubu Wolontariatu
  (z przeniesieniem praw autorskich na Szkolny Klub Wolontariatu).

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu oraz dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

7. Organizator nie zwraca prac.

8. Prace konkursowa powinna zawierać informacje:

 • imię i nazwisko, klasa.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Zwycięzca złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu.

koordynator konkursu 

Patrycja Wieczorek

Konkurs plastyczny pt.: "Barwy Pieśni Legionowej"

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Toruniu - nasza macierzysta placówka - zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: "Barwy Pieśni Legionowej". Technika jest dowolna (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, kolaż, technika własna), format -  A3 lub A2. 

Konkurs polega na plastycznej interpretacji tekstu wybranej pieśni legionowej - może to być ilustracja do śpiewnika, swobodna impresja o tematyce legionowej zainspirowana tekstem lub muzyka pieśni, może być również osobistą refleksją o dniach powrotu do wolności sprzed 100 lat.
Nagrody będą przyznane  w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7, 8 i III gimnazjumSponsorem nagród jest Przewodniczący Rady Rodziców.
Termin oddawania prac - 5 listopada.

Organizatorzy:
Jolanta Karczewska-Mełnicka
Aleksandra Jurkiewicz
Joanna Fojt

Toruński konkurs na multimedialną pocztówkę

wykonaną w programie Scratch

o tematyce związanej z 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości. Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 23 w Toruniu. Konkurs objęty jest patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:

 1. Uczniowie klas I-III
 2. Uczniowie klas IV-VIII
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w programie Scratch multimedialnej pocztówki o tematyce związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Komisja konkursowa przy wyborze prac będzie brała pod uwagę:
 • wkład pracy
 • kreatywność
 • sposób wykonania.
Termin nadsyłania prac konkursowych mija 10.11.2018r. Prace należy nadsyłać na adres: sp7konkursy@gmail.com
Każda praca powinna być podpisana w następujący sposób: imię_nazwisko_klasa_szkoła
W każdej grupie wiekowej wybrane zostaną trzy najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody. Zwycięskie prace będą publikowane na stronie www, Facebooku SP nr 23 oraz prezentowane podczas gali finałowej. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i nie będą odsyłane po zakończeniu konkursu.
Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można otrzymać od wychowawcy.

Terminarz konkursów

organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w roku szkolnym 2018/2019 

lp.

Nazwa konkursu

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs przedmiotowy z biologii

16.10.2018 r.

04.12.2018 r.

27.02.2019 r.

2.

Konkurs przedmiotowy z chemii

26.10.2018 r.

12.12.2018 r.

02.03.2019 r.

3.

Konkurs przedmiotowy z fizyki

29.10.2018 r.

14.12.2018 r.

07.03.2019 r.

4.

Konkurs przedmiotowy z geografii

18.10.2018 r.

06.12.2018 r.

19.02.2019 r.

5.

Konkurs przedmiotowy z historii

17.10.2018 r.

10.12.2018 r.

21.02.2019 r.

6.

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

19.10.2018 r.

15.12.2018 r.

16.02.2019 r.

7.

Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego

31.10.2018 r.

11.12.2018 r.

04.03.2019 r.

8.

Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego

25.10.2018 r.

07.12.2018 r.

25.02.2019 r.

9.

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

23.10 2018 r.

05.12.2018 r.

09.02.2019 r.

10.

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

24.10.2018 r.

01.12.2018 r.

09.03.2019 r.

11.

Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego

15.10.2018 r.

03.12.2018 r.

26.02.2019 r.

12.

Konkurs przedmiotowy z matematyki

22.10.2018 r.

08.12.2018 r.

23.02.2019 r.

13.

Konkurs przedmiotowy z informatyki

30.10.2018 r.

13.12.2018 r.

05.03.2019 r.

 

Terminy spotkań konkursowych

 

Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki

 

rok 2018/2019

 

 

Szkoła Podstawowa klasy VI i VII

I spotkanie rejonowe

24.11.2018

II spotkanie rejonowe

2.02.2019

III spotkanie rejonowe

23.03.2019

 

Etap wojewódzki

dla klasy VII SP

 

13.04.2019

 

Miejsce

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49

 

siodemka_z_okazji_100_rocznicy_odzyskania_przez_polske_niepodleglosci_banerpng [300x169]SIÓDEMKA Z OKAZJI 100. ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI

 

W związku z okrągłą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy uczniów kl. III-VI szkoły podstawowej do udziału w trzech konkursach:

a) Kartka pocztowa Torunia z okazji 100. rocznicy niepodległości - Regulamin konkursu "Gra planszowa".

b)konkurs na  grę planszową "Toruń na 100. rocznicę niepodległości" - Regulamin konkursu literackiego.

c) konkurs literacki "Kartka z pamiętnika gen. Hallera" - Regulamin konkursu plastycznego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami. 

"Zadanie dofinansowane w ramach konkursu Wspólne dziedzictwo - wspólna sprawa organizowanego przez Fundację Zamek Dybów i Gród Nieszawa dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".REGULAMIN KONKURSU: Przyroda w obiektywie


1. CELE

 • Zaprezentowanie przyrody w formie zdjęcia

 • Rozwój umiejętności technicznych wśród dzieci i młodzieży

 • Poznawanie przyrody

 • Szukanie zjawisk fizycznych, zwierząt w otaczającym nas świecie

2. ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Bema i Morcinka

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6 - 9 lat, klasa 0 - III - szkoła podstawowa, nauczanie wczesnoszkolne

 • 10 - 11 lat, klasa IV - VI - szkoła podstawowa

 • 12 - 16 lat, klasa VII szkoły podstawowej - III Gimnazjum

 • Kategorie:

a) zwierzęb) zjawisko fizyczne

 • Zasady

 • zdjęcie w formacie 15x21, może być większe

 • zwierzę (ptak, owad) - co przestawia fotografia, krótki opis charakterystyki, kto  jest na zdjęciu, gdzie można spotkać, gdzie żyje, co jeszcze?

 • zjawisko fizyczne - jakiego zjawisko przedstawia fotografia,  krótki opis fizyczny tego zjawiska (wyjaśnienie fizyczne)

Każdy z uczniów (lub para) może przekazać po 1 zdjęciu.

 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 • Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 • Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

4. OCENA

- w szkole podstawowej na ul. Morcinka do pani Lidii Rebain lub pani Małgorzaty Padyjasek  (przydałby się ktoś na Bema)

UWAGI

 • praca powinna zawierać zdjęcie oraz opis wyjaśniający, musi być podpisana; imię, nazwisko, wiek, klasa

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie Przewodnicząca z-ca dyrektora

Członkowie: Lidia Rebain, Małgorzata Padyjasek, kto jeszcze?;

Co będzie podlegało ocenie:

 • pomysł

 • poprawne wyjaśnienie

 • zdolności fotograficzne

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

5. TERMINY

prace można wykonywać w terminie:  20.06.2018 - 05.10.2018

prace z wyjaśnieniem  można składać w terminie 06.10.2018 - 30.10.2018

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Najlepsze prace zostaną powieszone na korytarzu szkolnym lub w salach przyrodniczych

7. NAGRODY 

Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Uczniowie otrzymają dyplomy, upominki rzeczowe i pozytywne uwagi z zachowania.