Jacy jesteśmy?

Jesteśmy szkołą nowoczesną, dla której dobrem najwyższym jest dobro ucznia. Stanowimy zgrany zespół kreatywnych, znakomicie wyszkolonych i pełnych pasji ludzi.

 

Na co stawiamy?

Stawiamy na indywidualny rozwój każdego ucznia i pracę zespołową. Identyfikujemy potrzeby naszych uczniów, planujemy ich indywidualną ścieżkę rozwoju i działamy!

 

Co nas wyróżnia?

 • Etos szkoły – mamy jasno określone cele wynikające z misji szkoły „Z pasją do sukcesów” – wiemy dokąd i w jakim celu zmierzamy! Poszukujemy i rozwijamy zainteresowania, pasje, zdolności, uzdolnienia i talenty naszych wychowanków.
 • Przynależymy do wąskiej sieci „Szkół Odkrywców talentów”  - posiadamy Certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” 
 • Oferujemy bogaty i różnorodny pakiet zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualny rozwój każdego ucznia - zapewniamy uczniom wiele zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania, inspirujących do twórczego działania.
 • Stawiamy na pracę zespołową – tworzymy zespół ludzi, który z zaangażowaniem pracuje na wspólny sukces i sukcesy naszych uczniów. Wykorzystujemy wszystkie swoje zasoby energicznie i z wyobraźnią. Uczymy uczniów uczenia się poprzez stosowanie nowatorskich metod i form pracy m.in. technik rozwijających kreatywne i twórcze myślenie, projektów edukacyjnych, metod heurystycznych.
 • Uczestniczymy w Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy (KIK/34), „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.
 • Zapewniamy wysoki poziom nauczania – każdego roku osiągamy wysoki/bardzo wysoki wynik na sprawdzianie klas VI oraz mamy corocznie laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
 • Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia – w każdym odkrywamy potencjał, zdolności/uzdolnienia, predyspozycje i pasje oraz zapewniamy optymalne warunki dla rozwoju zarówno intelektualnego jak  i emocjonalnego. W sposób wrażliwy, a jednocześnie pełen profesjonalizmu budujemy relacje z uczniami.
 • Preferujemy i zabiegamy o prawdziwe partnerstwo z rodzicami - współpracę opieramy na zasadach konstruktywnego dialogu – wspólnie planujemy działania, tworzymy dokumenty szkolne i działamy na rzecz rozwoju naszych uczniów. Wszystkie nasze działania opieramy na trójkącie współpracy środowiska rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego. 

Co oferujemy?

 1. Szkoła posiada świetlicę szkolną czynną w godzinach od 7.00 do 17.00. Godziny pracy świetlicy szkolnej są regularnie monitorowane i dostosowywane do potrzeb rodziców naszych uczniów. Świetlica dysponuje szeregiem pomocy do gier i zabaw oraz sprzętem audiowizualnym.
 2. W szkole pracują następujący specjaliści z zakresu pomocy pp: pedagog, terapeuta, logopeda (na pełnych etatach).
 3. Szkołą dysponuje własną kuchnią przygotowująca zdrowe i smaczne obiady oraz stołówką szkolną. Koszt obiadu dla dziecka wynosi 3 zł.
 4. Szkołą posiada plac zabaw nowoczesny i   bezpieczny plac zabaw, który powstał w ramach programu "Radosna szkoła", dużą salę gimnastyczną oraz małą salkę gimnastyczną wyposażone w sprzęt służący rekreacji i zabawie rozwijającej sprawność fizyczną dzieci.
 5. W szkole pracują obecnie 2 pielęgniarki szkolne – jedna na stałe, druga w ramach pilotażowego programu promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży, który jest realizowany od października 2013r. Poza standardowymi działaniami wynikającymi z zakresu obowiązków pielęgniarki szkolnej w naszej szkole realizowane są m.in: systematyczna kontrola wskaźnika BMI wśród wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły, regularne pomiary : ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy u dzieci i młodzieży z nadwagą, przygotowywanie gazetek szkolnych nawiązujących do aktualnie realizowanych kampanii, organizacja "Dni Dobrego Jedzenia".
 6. Uczniowie klas I-III nie mają typowych przerw – przebywają cały czas pod opieka swojego wychowawcy, który reguluje przerwy stosownie do potrzeb dzieci. 
 7. Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników szkolnych w swoich salach w szafkach i na regałach przygotowanych przez wychowawców.

 

Oddziały w szkole:

Obecnie w szkole funkcjonują:

1oddział przedszkolny 5-godzinny

9 oddziałów klas I-III

11 oddziałów klas IV-VII

9 oddziałów gimnazjalnych

 

Realizowane w szkole innowacje, ważniejsze projekty, programy:

 1. Innowacja pedagogiczna ,,Zaleguj się w Siódemce” – od września 2015r. Od września 2015r. uczniowie klas I-III mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na wyjątkowych zajęciach z użyciem klocków LEGO,  realizowanych w ramach opracowanej przez nauczycieli naszej szkoły innowacji pedagogicznej. Bardzo duży nacisk w innowacji  położono na czynności związane z rozwojem kreatywności i myślenia. Dotyczy to zarówno myślenia logicznego, krytycznego, kombinatorycznego jak i twórczego. Formuła zajęć pozwala uczniom odkryć ich mocne strony i potencjalne talenty.
 2. Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej. Otrzymaliśmy w 2015r. Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej”
 3. „Etyka nie tylko dla Smyka”. Cel -  zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa
 4. „Szkoła odkrywców talentów”. Cel - - upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności. Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły odkrywców talentów”.
 5. Zdrowo jem, więcej wiem. Cel - wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
 6. eTwinning - europejska współpraca szkół realizowana przy pomocy mediów elektronicznych. Program umożliwia taką współpracę placówkom w całej Europie. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich: wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem.
 7. Program promocji zdrowia wśród toruńskiej młodzieży – finansowany z budżetu Gminy Miasta Toruń, realizowany w szkole od października 2013 r.
 8. „Myślę co jem” – profilaktyka otyłości i chorób dietozależnych wśród dzieci”. Program kierowany jest do dzieci klas II-V szkół podstawowych Gminy Toruń.
 9. "Trzymaj formę" jest ogólnopolskim programem współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
 10. "Nie pal przy mnie, proszę". Program ma charakter profilaktyczny, adresowany jest do dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 11. Rowerowa szkoła – audyty rowerowych szkół – promocja aktywnych form wypoczynku.

Realizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne

W szkole jest realizowanych 51 zajęć pozalekcyjnych, np.: "Ze sceny przed kamerę", koło gitarowe, kolo informatyczne "Młodzi programiści", szkolny zespół taneczny MiMy 7, koło historyczne, koło rękodzieła, koło języka angielskiego i wiele innych. Wszelkie informacje o zajęciach znajdują się na stronie internetowej szkoły, która jest na bieżąco aktualizowana.

Zajęcia z ludźmi z pasją

W szkole od 4 lat realizowane są „Zajęcia z ludźmi z pasją” realizowane z gośćmi i przyjaciółmi szkoły: astronomami, naukowcami, pisarzami, muzykami, historykami.

Sukcesy uczniów:

Uczniowie naszej szkoły są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych oraz zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia w konkursach. Z listami laureatów można się zapoznać preglądając zakładkę "konkursy".

Samorząd Uczniowski

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem i inicjatorem wielu akcji i imprez – od IX-XII 2015 r. na terenie szkoły zrealizowane zostały 52 inicjatywy SU (wszelkie informacje o działalności SU umieszczane sa na bieżąco na stronie www szkoły).

Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców – z jej udziałem przeprowadzono od IX-XII 2015 r. dwie debaty pod hasłem „Otwarta szkoła”, w których udział wzięli również nauczyciele i uczniowie. Efekt – wspólne wypracowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły.

Rodzice, przy współpracy z dyrektorem szkoły, przygotowali również projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły - Interdyscyplinarny Ogród Szkolny, który zrealizować chcemy w najbliższym czasie.