Szanowni Państwo!


    Podstawowym celem Rady Rodziców, będącej jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), jest reprezentowanie rodziców ogółu jej uczniów, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Głównym "sponsorem" jej działalności jesteśmy my - rodzice uczniów naszej placówki!

Pragniemy zachęcić do współpracy wszystkich rodziców i wspólnie z Państwem tak zaplanować i zorganizować działania Rady, aby nasze dzieci mogły z nich korzystać w jak najszerszym zakresie. Oczywiście podstawowym warunkiem jest zgromadzenie odpowiednich środków pieniężnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją wpłatą już zasilili konto Rady Rodziców i zachęcamy kolejne osoby do wsparcia finansowego naszej działalności.

Prosimy pamiętać, że każda wpłacona złotówka wspiera edukację i lepszy rozwój naszych dzieci!

Rada Rodziców ze swej strony zobowiązuje się do gospodarowania zgromadzonymi przez siebie środkami w sposób racjonalny i oszczędny. Dla przejrzystości działań RR będziemy przedstawiać Państwu okresowe sprawozdania, które postaramy się zamieszczać także na stronie internetowej szkoły.

Pamiętajmy!

60% wpłaconych na Radę Rodziców składek „wraca” do danej klasy z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek, imprez klasowych i innych potrzeb uczniów oraz na zakup nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego.

Pozostałe 40% przeznaczone jest na nagrody w konkursach ogólnoszkolnych, dofinansowanie szkolnych imprez i uroczystości, zakup pomocy dydaktycznych itp.

 

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 7
w Toruniu