BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA!

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PRZY UL. BEMA:

Poniedziałek 

8.00-14.00

Wtorek

8.00-14.00

Środa

8.00-14.00

Czwartek

8.00-14.00

Piątek

8.00-14.00

 nauczyciel bibliotekarz - Elżbieta Grzelak

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PRZY UL. MORCINKA:

Poniedziałek 

8.00-14.00

Wtorek

8.30 - 14.30

Środa

8.00-14.00

Czwartek

8.00-14.00

Piątek

8.00-14.00

 nauczyciel bibliotekarz - Izabela Kamińska-Smolarek

Biblioteka szkolna SP7 od roku szkolnego 2017/2018 znajduje się w dwóch budynkach: przy ul. Gen. Bema 66 (na I piętrze), służąc uczniom klas 0-IV oraz przy ul. Morcinka (na parterze), służąc uczniom klas V-VIII i gimnazjalnych. Nie przeszkadza to jednak, aby wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice korzystali z obu bibliotek wg zaistniałej potrzeby. Księgozbiór biblioteki wpisany jest do komputerowej bazy danych. Jego ewidencjonowanie i udostępnianie odbywa się w bibliotecznym programie komputerowym MOLNET+, który zainstalowany jest „w chmurze”, co bardzo ułatwia pracę obu bibliotekom, służąc do tworzenia katalogu elektronicznego i organizowania bieżącej pracy biblioteki.

Katalog online biblioteki

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy, gromadzeniu informacji i wydawnictw o regionie i literatury fachowej, niezbędnej do realizacji zadań statutowych szkoły. Biblioteka wspomaga uczniów w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym, przygotowuje ich do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

   Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

   Regulamin wypożyczania podręczników SP7.pdf

Księgozbiór biblioteki stanowią: lektury szkolne, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura naukowa i popularnonaukowa, literatura pedagogiczna, bogaty księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, leksykony oraz zbiory specjalne: płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych, edukacyjne programy multimedialne, i płyty CD z piosenkami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne.

  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

Biblioteka gromadzi również dokumenty szkolne, które dla zainteresowanych udostępnione są także na stronie www szkoły.

W wypożyczalni księgozbiór rozmieszczony jest działowo: lektury i pozostałe zbiory wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w obrębie działów – alfabetycznie.

W czytelni, która stanowi Szkolną Strefę Ciszy, uczniowie mają do dyspozycji nie tylko księgozbiór podręczny, czasopisma „Victor Junior”, „Kumpel”, „Victor”, ale również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - stanowiska komputerowe, które zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet, a także urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka).

Tutaj też Uczniowie mogą spędzać przerwy, czekać na zajęcia dodatkowe, czytając książki lub odrabiając lekcje. W bibliotece spędzają też czas uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, drugi język obcy, czy podczas rozdzieleń klas, za nieobecnego w danym dniu nauczyciela.

W ramach edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie są zapraszani do biblioteki na zajęcia biblioteczne i imprezy czytelnicze, które świadczą o tym, że nasza biblioteka to nie tylko księgozbiór, ale również miejsce, gdzie sporo się dzieje.