Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00 - 17.00 z przerwą, gdy dzieci przebywają na lekcjach.

 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2018/2019

07:00 - 09:00

Przyjścia uczniów do świetlicy. Czytanie czasopism, książek, lektur własnych. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci. Sprawdzanie i uzupełnianie braków w pracy domowej.

09:00 - 10:00

Drugie śniadanie. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania

11:30 - 13:30

Schodzenie się dzieci po lekcjach. Zabawy relaksacyjne, integracyjne. Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw

13:30 - 14:30

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców wg planu pracy świetlicy

14:30 - 16:00

Odrabianie prac domowych. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej.

16:00 - 17:00

Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań i gry stolikowe, oglądanie bajek i filmów,

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności  dzieci.

 

Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze poprzez:

  • pomoc w nauce
  • kształtowanie postaw moralno – społecznych
  • wyrabianie nawyków zdrowego, higienicznego i bezpiecznego trybu życia
  • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania wolnego czasu.  

Październik w naszej świetlicy:

 1. Złota polska jesień
 2. Mój nauczyciel, moja szkoła
 3. O zachowaniu i nie tylko
 4. Święto jabłka
Zajęcia, które odbyły się w listopadzie:
1. Jestem Polakiem
2. Jesienna szaruga
3. Święto pluszowego misia. Z kulturą za pan brat. Magiczne słowa.
4. Andrzejki
 
Grudzień w świetlicy:
1. Święto górników, Gdybym był Mikołajem...
2. Święta w moim domu
3. Razem bawimy się przy choince, witamy zimę

Styczeń w  naszej świetlicy:
1. Witajcie w Nowym Roku
2. Moje postanowienia noworoczne
3. Zima wokól nas na podstawie poezji Jerzego Ficowskiego
 
Świetlicowe tematy na luty:
1. Karnawał i zapusty - kiedyś i dziś  
2. Zwierzęta wokół nas
3. Moje hobby, moja pasja
4. O przyjaźni i tolerancji
 
Tematy na marzec
1. Święto Kobiet
2. W oczekiwaniu na wiosnę
3.Powitanie wiosny
4. Człowiek i przyroda, powrót skrzydlatych przyjaciół
 
Tematy na kwiecień
1. W zdrowym ciele zdrowy duch
2. Obrzędy i tradycje wielkanocne
3. Wiosna wokół nas
4. Majowe święta
 
Tematy  majowe
1. Kwitnące sady
2. W świecie książek
3. Święto Mamy
4. Dzień Dziecka
 
Tematy czerwcowe
1. Dni kultury i bezpieczeństwa na drodze
2. Nadeszło lato
3. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje