L.p.

Numer umowy

Kontrahent

Wartość umowy

Data zawarcia

Obowiązuje od

Obowiązuje do

Przedmiot umowy

1.

SP07.2150.01.2015.IF-S.HK

osoba fizyczna

420 zł

13.02.2015r.

23.02.2015r.

27.02.2015r.

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych

2.

SP07.2150.01.2016.IF-S.HK

osoba fizyczna

500 zł

18.01.2016r.

18.01.2016r.

22.01.2016r.

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych