logocyfrowobezpiecznipl_3.jpeg [300x131]Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślony został po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zastosujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

W ramach projektu odbędą się u nas Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego.

 

 

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

 

Opis Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, który odbył sie w naszej szkole znajduje się na stronie "Cyfrowobezpieczni".


 Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie

 Dnia 17.05.2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie. W spotkaniu wzięło udział 80 osób. Rodzice uczniów z zainteresowaniem słuchali o założeniach programu „Cyfrowobezpieczni”, a także wyrażali chęć uczestniczenia w kolejnych takich spotkaniach.


Netykieta

 

26.10.2017r. uczniowie klas 5 - 7 oraz klas gimnazjalnych brali udział w tworzeniu „Netykiety Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu”. Pracowali na wspólnym dokumencie udostępnionym na dysku Google. Znalazły się tam takie zagadnienia jak:

 

  1. Internetowy savoir-vivre, czyli jak kulturalnie zachowywać się w sieci?
  2. Bezpieczeństwo w sieci – jak o nie zadbać?
  3. Cyberprzemoc - jak jej uniknąć?
  4. Prawa autorskie - o czym należy pamiętać?


 Szkolenie dla rodziców na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie

 

9.11.2017r. odbyło się szkolenie rodziców w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy rodzice obecni na zebraniu rodziców. Wychowawcy przesłali również rodzicom broszury i inne materiały szkoleniowe, zaproponowane  przez szkolnego mentora bezpieczeństwa cyfrowego.